Mgr. Kateřina PROTIVOVÁ

Advanced ('rigorózní') thesis

Zástavní právo k podílu

Share given in pledge
Abstract:
Ve své rigorózní práci se zaměřuji zejména na problematiku zastavení podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce zkoumá odbornou literaturu, právnická periodika a pokouší se vystihnout také aplikovatelnost dosavadní judikatury na novou právní úpravu. Hlavním přínosem práce je poskytnutí výkladu k ustanovením, o kterých doposud nepanuje v právnické obci shoda, a také upozornění na výkladové …more
Abstract:
In my rigorous thesis I focus mainly on the issue of pledging a share in a limited liability company. The thesis examines the legal professional literature, legal periodicals and also tries to capture the applicability of existing legislation. The main benefit of this thesis is the provision of an interpretation of the legal regulations on which there is no reached agreement in the legal community …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROTIVOVÁ, Kateřina. Zástavní právo k podílu. Plzeň, 2021. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Právo