Mgr. Kateřina PROTIVOVÁ

Advanced ('rigorózní') thesis

Zástavní právo k podílu

Share given in pledge
Anotácia:
Ve své rigorózní práci se zaměřuji zejména na problematiku zastavení podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce zkoumá odbornou literaturu, právnická periodika a pokouší se vystihnout také aplikovatelnost dosavadní judikatury na novou právní úpravu. Hlavním přínosem práce je poskytnutí výkladu k ustanovením, o kterých doposud nepanuje v právnické obci shoda, a také upozornění na výkladové …viac
Abstract:
In my rigorous thesis I focus mainly on the issue of pledging a share in a limited liability company. The thesis examines the legal professional literature, legal periodicals and also tries to capture the applicability of existing legislation. The main benefit of this thesis is the provision of an interpretation of the legal regulations on which there is no reached agreement in the legal community …viac
 

Kľúčové slová

Zástavní právo podíl zástava
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROTIVOVÁ, Kateřina. Zástavní právo k podílu. Plzeň, 2021. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Law and Legal Science / Právo