Martin Mach

Bakalářská práce

Možnosti výběrových pohovorů

Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat výběrové pohovory ve vybrané společnosti a navrhnout možná zlepšení. Teoretická část se zabývá pojetím a provedením výběrových pohovorů, stejně jako ostatních metod výběru pracovníků. Praktická část představuje společnost, ve které je analýza výběrových pohovorů provedena, vymezuje postup získávání a výběru zaměstnanců a posuzuje provedení výběrových pohovorů. Závěr …více
Abstract:
The goal of the Bachelor's thesis is to analyse the selections interviews in a selected company and suggest alternatives for improvement. The theoretical part deals with the concept and realization of selection interviews, as well as other methods of employee selection. The practical part introduces the company, in which the analysis of selection interviews is conducted, defines the process of employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/8zcydv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích