Bc. Jarmila Novotná

Master's thesis

Současná role marketingové komunikace v utváření spotřební kultury a moderního spotřebitele

The current role of marketing communication in shaping consumer culture and modern consumer
Abstract:
Diplomová práce „Současná role marketingové komunikace v utváření spotřební kultury a moderního spotřebitele“ si klade za cíl, kriticky zhodnotit roli spotřební kultury v pozdně moderní společnosti a interpretovat vliv marketingové komunikace na moderního spotřebitele a na utváření jeho identity. Diplomová práce dále definuje, jaké jsou efekty marketingové komunikace v sociálním prostředí a roli marketingové …more
Abstract:
The Master’s thesis "The current role of marketing communications in shaping consumer culture and the modern consumer" aims to enhance the role of consumer culture in postmodern society and interpret the impact of marketing communications on the modern consumer. At the same time thesis defines the effects of marketing communication in the social environment and the role of marketing communications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní