Bc. Iveta Masná

Bachelor's thesis

Aktivizace seniorů v domovech pro seniory prostřednictvím smyslové aktivizace podle Lore Wehner

Activation of seniors in retirement homes through sensory activation by Lore Wehner
Abstract:
Má bakalářská práce se zabývá onemocněním demence a významu působení na seniory s demencí prostřednictvím smyslové aktivizace podle Lore Wehner. Ve své práci se věnuji tématu stáří, onemocnění demence, jeho stadií a celkovému náhledu na toto onemocnění. Velký důraz je kladen na popsání problematiky smyslové aktivizace. Empirická část mé práce zahrnuje kvalitativní výzkum s cílem zodpovědět výzkumné …more
Abstract:
My thesis deals with diseases of dementia and the importance of action on elderly people with dementia in the sensory activation by Lore Wehner. In my work I deal with aging, dementia, its stages and the overall view of this disease. Great emphasis is placed on describing the problems of sensory activation. Empirical part of my work involves qualitative research to answer research questions in sensory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Veronika Kolaříková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta