Edita BOURRIEZ

Bachelor's thesis

Komparace legislativních a koncepčních dokumentů České republiky, Francie a provincie Québec se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními potřebami

The comparison of educationary, legislative and conceptual documents of the Czech Republic, France and the province of Quebec focused on pupils with special educational needs
Abstract:
Cílem bakalářské práce je provést na podkladě legislativních a koncepčních dokumentů popis a komparaci vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice, Francii a Québecu. V souladu s formulovaným cílem jsou analyzovány a komparovány legislativní dokumenty jednotlivých zemí, týkající se inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Následně …more
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to describe and compare the education of pupils and students with special educational needs in the Czech Republic, France and Quebec on the basis of legislative and conceptual documents. In accordance with the formulated goal, documents of ministries of education and upbringing of individual countries and other legislative documents concerning inclusive education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOURRIEZ, Edita. Komparace legislativních a koncepčních dokumentů České republiky, Francie a provincie Québec se zaměřením na vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9b87df 9b87df/2
13/8/2020
Folders
Files
Bulanova, L.
14/8/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.