Ing. Štěpán Kment

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku – projektová analytická studie

The Marketing Communication Mix of Chosen Subject - Project Analytic Study
Abstract:
Tato bakalářská práce řeší problematiku integrované marketingové komunikace v oblasti terciálního školství. Řešena je teoretická rovina marketingové komunikace, problematika marketingové komunikace v terciálním vzdělávání samotném a začlenění AV komunikátu do komunikačního marketingového mixu při propagaci Vysoké školy finanční a správní. Cílem práce bylo popsat vznik reklamního spotu a jeho začlenění …more
Abstract:
The topic of this thesis is solving integrated marketing communication in the area of tertiary education. It is dealing with theoretic level of marketing communication, specific issues of marketing communication related to tertiary education and as well the audiovisual work as a part of communication mix while advertising private college VŠFS. The definition of audiovisual work genesis and its integration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní