Bc. Kristína Parničanová

Diplomová práce

Vykazování leasingu a jeho vliv na výsledek hospodaření a daňový základ

Reporting of Leasing and its Effect on Profit and Income Tax Base
Abstract:
This diploma thesis deals with the theoretical and practical aspects of asset financing through financial leasing in Slovak business sector, in the field of international transport in particular. The first part is theoretical and it focuses on all aspects of financial leasing. The second part deals with the national and international legislation. The next part defines the accounting procedures of financing …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá teoretickými a praktickými aspektami financovania majetku prostredníctvom finančného leasingu v prostredí slovenskej podnikateľskej sféry najmä v oblasti medzinárodnej dopravy. Prvá časť je čisto teoretická, zameraná na všetky hľadiská finančného leasingu. Druhá časť sa venuje národnej a medzinárodnej legislatíve. Ďalšia časť definuje účtovné postupy leasingového financovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta