Silvie Cacková

Bakalářská práce

The socio-economic gains for companies as a result of initiatives oriented towards the improvement of employees welfare in the telecommunication sector: the case of the Vodafone in the Czech Republic

Socio-ekonomické přínosy pro podniky v důsledku iniciativ zaměřených na zlepšení spokojenosti zaměstnanců v telekomunikačním sektoru: případ Vodafone v České Republice
Abstract:
This bachelor thesis deals with socio-economic gains as a consequence of initiatives oriented towards the improvement of working environment, employee satisfaction in the company Vodafone Czech Republic a.s. This thesis describes concrete initiatives conducted by this company. Further, there is comparison of specific measurable indicators regarding these initiatives with Vodafone in the UK. Finally …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá socio-ekonomickými přínosy v důsledku iniciativ zaměřených na zlepšení pracovního prostředí a spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Nejprve jsou popsány konkrétní iniciativy praktikované zmíněnou společností. Je zde porovnání měřitelných ukazatelů týkajících se těchto iniciativ se společností Vodafone ve Velká Británii. V závěru jsou pak …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ticiano Costa Jordao

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cacková, Silvie. The socio-economic gains for companies as a result of initiatives oriented towards the improvement of employees welfare in the telecommunication sector: the case of the Vodafone in the Czech Republic . Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku