Vojtěch Lacman

Master's thesis

Multikulturní výchova jako průřezové téma dle aprobace studenta

Multicultural education as a cross-cutting theme according to the study mode of the student
Anotácia:
Diplomová práce Multikulturní výchova jako průřezové téma dle aprobace studenta je tvořena teoretickou a praktickou částí. Úvodní teoretická část poskytuje základní vhled do daného tématu, věnuje se terminologii, cílům, obsahu a metodám multikulturní výchovy. Představuje multikulturní výchovu jako průřezové téma Rámcově vzdělávacího programu, dále se zabývá výukovými zdroji a myšlenkovými koncepty …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM607

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedúci: Eva Švarcová
  • Oponent: Pavel Vacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv