Bc. Helena Plzáková

Diplomová práce

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonání krize v bankovní unii

The crisis of the common European currency the causes of the crisis and solution in banking union
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje evropské společné měny. Zejména pak její současnou krizí a vlivu na předem vybrané členy bankovní unie, pro které odvozuje teoretická východiska. Teoreticko-metodologická část se zabývá evropskou společnou měnou z hlediska vymezení a určení základních pojmů a pravidel spojených s vývojem evropské společné měny a jejím vlivem na evropské banky. Praktická …více
Abstract:
The dissertation work is focused on the development of the European common currency. Particularly the current crisis and effect on the before selected members of the banking union, for which is derived theoretical bases. The theoretical-methodological part deals with the European common currency in term of and determining the basic terms and regulations related to with the development of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby