Lucie ZAKI

Bachelor's thesis

Výstavy a veletrhy jako součást marketingových komunikací se zaměřením na trh B2B

Exhibitions and Fairs as Part of Marketing Communications with a Focus on B2B Market
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá specifiky veletrhů a výstav jako jednoho z nástrojů marketingové komunikace firem na trzích B2B. V teoretické části jsou zpracovány literární prameny marketingových komunikací se zaměřením na trhy B2B, popsány nástroje komunikačního mixu na těchto trzích. Využití veletrhu je charakterizováno jako jeden z významných nástrojů. Praktická část analyzuje výsledky marketingového …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the specifics of trade fairs and exhibitions as a tool of marketing communication in B2B companies. The theoretical part presents the literary sources of marketing communications with a focus on B2B markets, describes the tools of communication mix in these markets. The use of fairs is characterized as one of the important tools. The practical part analyzes the results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZAKI, Lucie. Výstavy a veletrhy jako součást marketingových komunikací se zaměřením na trh B2B. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe