Bc. Michaela Šrubařová

Diplomová práce

Životní spokojenost a sebestigmatizace u duševně nemocných během pandemie COVID-19

Life satisfaction and self-stigmatization in the mentally ill people during the COVID-19 pandemic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou životní spokojenosti a sebestigmatizace u pacientů s duševním onemocněním. V teoretické části je našim cílem popsat danou problematiku tak, abychom následně mohli pochopit s čím se osoby s duševní poruchou musí potýkat a také jak spolu životní spokojenost a sebestigmatizace vlastně souvisí. Cílem výzkumu je zjistit míru vnímané sebestigmatizace a subjektivně …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of life satisfaction and self-stigmatization in patients with mental illness. In the theoretical part, our goal is to describe the issue so that we can understand what people with mental disorders have to deal with and also how life satisfaction and self-stigmatization are actually related. The aim of the research is to determine the degree of perceived self …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Petr Grossmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta