Bc. Marek Štěpánek

Diplomová práce

Využití WMS serverů při výuce Jihomoravského kraje

Use of WMS servers in the teaching of the South Moravian Region
Anotace:
Diplomová práce „Využití WMS serverů při výuce Jihomoravského kraje“ prezentuje potenciální význam webových mapových služeb při přípravě učitel na vyučování. Obsahuje stručný návod jak s těmito servery pracovat. A také konkrétní metodické listy různých aktivit využívající WMS servery.
Abstract:
Thesis "The use of WMS servers in the teaching of the South Moravian Region" presents the potential use of web map services in the preparation of teacher for lesson. It contains short manual on how to work with these servers. And also the specific methodological lists of different activities using WMS servers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta