Martina Svobodová

Bakalářská práce

Digital marketing strategy for a selected business

Digitální marketingová strategie pro firmu Angis Plus s.r.o.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na strategii digitálního marketingu společnosti Angis Plus s.r.o.Cílem bakalářské práce je zhodnotit nástroje a strategie používané společností v digitálním světě, její slabé stránky, identifikace zlepšení a způsob, jak zlepšit současnou strategii společnosti. První část práce se zabývá marketingovou definicí. Dále se práce zabývá digitálním marketingem, popisuje jeho …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the digital marketing strategy for Angis Plus Ltd. The aim of the thesis is to evaluate the tools and strategies used by the company in the digital world, its weak point, identification of improvement and how to improve the current strategy of the company. The first part of the thesis focuses on marketing definition. Further the thesis deals with digital marketing, describes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Čačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta