Ing. Bc. Jan Voříšek

Master's thesis

Reverse charge v zákoně o dani z přidané hodnoty

Reverse Charge in the Value Added Tax Act
Anotácia:
Diplomová práce je rozdělena systematicky do tří hlavních kapitol. První kapitola je věnována historickým souvislostem vzniku DPH. Druhá kapitola se zabývá daní z přidané hodnoty obecně, tedy zejména základním pojmům, které jsou zcela nezbytné pro pochopení textu práce a podáními vztahující se k DPH, u kterých jsem zmínil, z mého pohledu, nejvýznamnější informace. Třetí kapitola je stěžejní pro celou …viac
Abstract:
The thesis is systematically divided into three main sections. The first section is devoted to the historical context of VAT. The second section deals with the value added tax in general, especially the basic concepts that are absolutely necessary for understanding the text of the thesis and the submissions relating to VAT, for which I am mentioning, in my view, the most important information. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní