JUDr. Bc. Jakub Valc, Ph.D.

Disertační práce

Rekonstrukce práva na život v kontextu vývoje genetických technologií (filozoficko-právní analýza problému)

Reconstruction of the Right to Life in the Context of the Development of Genetic Technologies (Philosophical and Legal Analysis of the Problem )
Anotace:
V této dizertační práci se zabýváme konstruktivní kritikou současné strategie ochrany práva na život. Naším záměrem je ukázat, že vlivem vzniku a použití biomedicínských technologií dochází k oslabení role státu jako ochránce práva na život. Tuto konstitutivní funkci státu postupně přebírají vědecká a zdravotnická zařízení, která jsou již schopna lidský život nejen uměle vytvářet, ale také určovat …více
Abstract:
In this dissertation, we deal with the constructive criticism of the current strategy to protect the right to life. Our intent is to show how the creation and use of biomedicine technologies causes the role of a state as a defender of the right to life is weakened. This constitutive function of a state is gradually taken over by scientific and medical facilities, which are able to not just artificially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., doc. JUDr.Mgr. Martin Turčan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta