Claudia BROMEK

Bachelor's thesis

Současná nabídka her a hraček využitelných v logopedii předškolního věku

The Current Offer of Games and Toys Available for the Pre-school Speech Therapy Purposes
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá současnými možnostmi logopedických her a hraček v předškolním vzdělávání. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Část teoretická je uspořádaná do tří kapitol. První kapitola se zabývá pojmem logopedie, základním logopedickým aparátem, klasifikací narušené komunikační schopnosti a významem logopedické prevence. Následující kapitola vysvětluje řečový vývoj v předškolním …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with current possibilities of speech therapy games and toys in pre-school education. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the concept of speech therapy, the basic speech therapy apparatus, classification of impaired communication skills and the importance of speech therapy prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Daniela Kilduff, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BROMEK, Claudia. Současná nabídka her a hraček využitelných v logopedii předškolního věku. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta