Bc. Jan Voříšek

Master's thesis

Výuka výchovy k občanství prostřednictvím autorské didaktické hry

Civic education through original didactic game
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Výuka výchovy k občanství prostřednictvím autorské didaktické hry“ se v úvodu zabývá krátkým shrnutím dosavadního poznání v oblasti použití didaktických her ve výuce a také obsahuje teoretickou oporu pro tvorbu autorské didaktické hry v této práci popsané. Jedná se však pouze o prototyp hry pokrývající osm vyučovacích hodin výchovy k občanství v šesté třídě. Právě vytvoření …more
Abstract:
Thesis titled Civic education through original didactic game summarizes actual knowledge in field of didactic game use in teaching in its introduction. It also includes theory background for creating of the original didactic game that is present in this thesis. However, it is solely a prototype demonstrating eight lessons of civics in sixth grade. The focus of this thesis was the prototype game creating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta