Bc. Ludmila Kadlčková

Master's thesis

Právní vymezení auditu a audit účetní závěrky

Audit Legal Delimitation and Audit of Financial Statement
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá objasněním a vymezením pojmu audit. Teoretická část se soustředí na seznámení s nejznámějšími druhy auditu a jeho legislativní vymezení, včetně podmínek pro poskytování auditorských služeb. V návaznosti se věnuje legislativnímu procesu auditu v České republice od roku 1992 - dosud a detailně popisuje průběh auditu účetní závěrky obchodní společnosti. Na závěr se zamýšlí …more
Abstract:
This diploma work deals with an explanation and delimination of the term audit. Theoretical part is focussed on presentation of the most well-known kinds of the audit and its legislative delimitation including the conditions for providing an auditor´s service. This work follows up with a concentration to the legislative procedure of the audit in Czech republic from 1992 untill now and gives a description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Alena Klumparová
  • Reader: Ing. Helena Cetlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS