Bc. Renata Baštářová

Bakalářská práce

Diagnostika rozvoje dětí v MŠ v souladu s RVP PV

Diagnostics of childerns evolvement in nursery school in accordance with RVP PV
Anotace:
V celé práci se zabývám diagnostickou činností, její důleţitostí pro mateřské školy i pro učitele. Klíčovými slovy jsou diagnostická činnost, typy diagnostiky, fáze diagnostiky, metody a nástroje pedagogické diagnostiky, Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání, rámcové cíle, klíčové kompetence, dílčí cíle, očekávané výstupy, hodnocení, autoevaluace. V praktické části analyzuji 7 vybraných …více
Abstract:
In all work I deal with diagnostics aktivity, her importance for nursery school and for teachers too. Key words are diagnostic aktivity, types of diagnostics, phase of diagnostics, methods and implements of pedagogic diagnostics, RVP PV, general objectives, key qualification, partial objectives, expect departures, evaluation, autoevaluation. In practical part I analyse 7 choice nursery school, her …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta