Ing. Lucie RUTERLOVÁ

Bachelor's thesis

Specifika mateřské pohybové školky

Specifics of kindergarten focused on movement activities
Abstract:
Bakalářská práce popisuje specifika mateřské pohybové školky. Charakterizuje legislativní činnost fungování a uvádí vhodné pohybové aktivity pro děti předškolního věku a samotný motorický vývoj. Pojednává o tom, zda je množství pohybu u dětí předškolního věku v jiných institucí dostačující. Pomocí dotazníkového šetření je snahou zjistit, jakou časovou dotaci, pomůcky, prostředky, zázemí a podporu mají …more
Abstract:
The bachelor´s thesis describes the specifics of kindergarten with focus on movement activities. It characterizes the legislative activity of functioning and lists suitable movement activities for preschool children and their motor development. It analyzes whether the amount of movement of preschool children in other institutions is sufficient. With the help of a questionnaire, we tried to find out …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Kavalířová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUTERLOVÁ, Lucie. Specifika mateřské pohybové školky. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/