Bc. Zbyšek Čelikovský

Diplomová práce

Využití marketingového komunikačního mixu pro zvýšení participace občanů na veřejné správě

The Use of Marketing Communication Mix to Increase Citizien Participation in Public Administration
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zapojením integrované marketingové komunikace do participace občanů na činnosti veřejné správy v České republice. V její teoretické části se práce zaměřuje na definování základních pojmů integrované marketingové komunikace a popisu možností občanské participace v České republice. V praktické části práce zkoumá uplatňování integrované marketingové komunikace na participaci …více
Abstract:
The Master´s thesis deals with integrated marketing communications in citizen's participation in public administration in the Czech Republic. In the theoretical part the work focuses on defining integrated marketing communications and description of possibilities of citizen's participation in the Czech Republic. In the practical part the work explores claiming integrated marketing communications on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní