Bc. Ján Krajčírik

Diplomová práce

Financovanie bývania pomocou úveru z vybranej banky a stavebnej sporiteľne

Financing of Housing by Loan from Selected and Building Savings Bank
Abstract:
KRAJČÍRIK, Ján Bc.: Financing of Housing by Loan from Selected and Buildin Savings Bank. [Diploma work]. Banking institute college of banking Prague, foreign college Banská Bystrica. Department of Finance and Banking. Head of thesis: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD. The year of defence: 2014. Number of pages: 77. The thesis is focused on housing financing loans provided by Prima banka Slovensko, a …více
Abstract:
KRAJČÍRIK, Ján Bc.: Financovanie bývania pomocou úveru z vybranej banky a stavebnej sporiteľne. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 77. Diplomová práca sa zaoberá úvermi určenými na financovanie bývania v Prima banke Slovensko …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance