Bc. Barbora Víchová

Bakalářská práce

Vyšetřování binokulárních funkcí u pacienta v ortoptické ambulanci

Investigation of binocular functions in a patient in orthoptics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá jednoduchým binokulárním viděním, jeho stupni (superpozice, fúze, stereopse) a vyšetřovacími metodami, které používáme v ortoptické ordinaci. Uvedeny jsou zde vyšetřovací postupy i výsledky testů – fyziologické i patologické. Pro lepší pochopení diagnostických postupů jsou shrnuta základní fakta o jednoduchém binokulárním vidění a jeho patologiích (supresi, diplopii …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the simple binokular vision, its degrees (superposition, fusion, stereopsis) and the investigation methodes which are used in orthoptics. Examinations and test results – both physiological and pathological – are presented here. For a better understanding of the diagnostic procedures, the basic facts about simple binocular vision and its pathologies (suppression, diplopia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Štěrbová
  • Oponent: Mgr. Andrea Jeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta