Mgr. Andrea Matlochová, DiS.

Bakalářská práce

Komunikační schopnosti žáků mladšího školního věku s mentálním postižením

Communication skills of the younger pupils with mental disability
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu komunikačních schopností žáků mladšího školního věku s mentálním postižením. Práce je rozdělena na tři kapitoly – dvě teoretické a jednu praktickou. První kapitola se zabývá komunikačními schopnostmi, vymezuje pojmy komunikace, jazyk a řeč, popisuje jazykové roviny v ontogenezi řeči a zmiňuje také narušenou komunikační schopnost. Druhá kapitola se zabývá mentálním …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on analysis of communication ability of younger pupils with mental disability. Thesis is divided in three chapters - two theoretic and one practical. First chapter deals with communication abilities, defines communication, language and speech, describes languages levels in ontogeny of speech and mentions also disrupted communication ability. Second chapter deals with mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta