Bc. Markéta Cupalová

Bachelor's thesis

Raná péče o předškolní děti ve firemních školách

Early childhood education and care in the businness schools
Abstract:
Hlavním tématem bakalářské práce je raná péče o předškolní děti ve firemních zařízeních. Práce má teoretickou a praktickou část. Hlavním cílem bylo přiblížit současnou problematiku nedostatku kapacity veřejných mateřských škol a nastínit existenci předškolních zařízení. V teoretické části se zabývám základními otázkami, jako je vývoj dítěte, zejména předškolního věku; rodinnou výchovou, která je při …more
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is early childhood education and care in the business schools. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. Its main aim is to address the current insufficiency of public nurseries and to explain the existence of preschool institutes. The theoretical part includes fundamental issues such as a child's development, primarily in preschool age; family …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2013
  • Supervisor: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta