Bc. Zdeňka Králová

Diplomová práce

Developing communicative competence and the role of course books

Developing communicative competence and the role of course books
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem komunikační kompetence u žáků druhého stupně základní školy a rolí učebnic v tomto procesu. Cílem práce bylo zjistit, jaké formy interakce se nejčastěji vyskytují v hodinách anglického jazyka, jaké materiály učitelé používají pro rozvoj komunikační kompetence svých žáků a jak k tomuto rozvoji přispívají jazykové učebnice. Výzkumné otázky byly zodpovězeny na základě …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the development of communicative competence in lower-secondary pupils and the role of course books in this process. The aim of the thesis was to discover what forms of interaction are the most frequent, what materials teachers use for developing communicative competence in their pupils and in what way course books contribute to this development. Research questions were …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta