Andrea HODINOVÁ

Master's thesis

Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv

Adjustment contact parents with a child in terms of the protection of human rights
Abstract:
Diplomová práce nazvaná "Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv" se člení na tři části. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, s nimiž je následně pracováno, představena je rovněž i právní úprava dané problematiky. Druhá kapitola se zabývá rozhodovací praxí soudů, s bližším zaměřením na rozhodování OS Plzeň-město, dále se věnuje i v ČR nově zaváděné …more
Abstract:
This diploma thesis called "Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv/Adjustment contact parents with a child in terms of the protection of human rights" is divided into three parts. In the first chapter are defined the basic concepts with which it is subsequently worked, and the legal regulation is also presented. The second part deals with the decision-making …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Pezl

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HODINOVÁ, Andrea. Svěření dítěte do péče a styk rodičů s dítětem z hlediska ochrany lidských práv. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/