Mgr. Linda Keršnerová

Diplomová práce

Ochrana subjektu údajů v Schengenském informačním systému

The Schengen Information System: Data Subject Protection
Anotace:
Cílem práce je představit záznam v Schengenském informačním systému jako akt, který má potenciál zasáhnout do lidských práv subjektu, jehož se týká, a identifikovat prostředky ochrany tohoto subjektu v uvedené situaci. Součástí práce je krom poskytnutí základních informací o mechanismu záznamu zejména rozbor právního rámce uvedené problematiky, včetně stěžejní …více
Abstract:
This thesis aims to present a Schengen Information System alert as an act potentially interfering with a personʹs human rights and to identify measures protecting the person who becomes the subject of such alert. Basic information is given on the mechanism of issuing abovesaid alerts. While this thesis mainly focuses on describing the legal basis of the measures put in place to ensure data subject …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta