Bc. Eva Horníková

Diplomová práce

Influencer marketing

Influencer marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá influencer marketingem v kontextu oboru zaměřujícím se na tématiku „matka a dítě“ a na základě provedeného výzkumu poskytuje sadu doporučení pro praxi podniků. Klade si za cíl analyzovat faktory využití influencerů jako možného marketingového nástroje firem v České republice a formulovat strategická doporučení pro tyto spolupráce. Literární rešerše shrnuje poznatky o marketingové …více
Abstract:
The diploma thesis deals with influencer marketing in the context of the field focusing on the theme "mother and child" and provides a set of recommendations for the business practice based on the conducted research. It aims to analyse the factors of the use of influencers as a possible marketing tool for companies in the Czech Republic and to formulate strategic recommendations for such cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management