Ing. Martina Dilhofová

Master's thesis

Postindustriální městské prostředí v České republice

Postindustrial urban environment in the Czech Republic
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Postindustriální městské prostředí v České republice“ je analýza změn, kterými prošla česká města v rámci transformace od industriálních k postindustriálním městům v průběhu posledních desetiletí v důsledku přechodu k principům tržní ekonomiky a následných transformačních procesů. Modelovým městem, na němž jsou změny popisovány, je město Brno. První část práce je zaměřena …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Postindustrial urban environment in the Czech Republic” is the analysis of changes, which Czech towns have undergone in the process of transformation from industrial to postindustrial towns within the last decades as a result of transition to the principles of a market economy and following transformation processes. The model town, on which these changes are described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Šašinka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration