Bc. Zdeňka Martenková, DiS.

Master's thesis

Organizační kultura a její vliv na fungování podniku

Organizational Culture and its Impact on Functioning of the Organisation
Abstract:
Výchozí myšlenkou diplomové práce je, že organizační kultura odlišuje jednu společnost od druhé a vytváří vnitřní firemní klima. Práce se zaměřuje na organizační kulturu nestátní neziskové organizace poskytující služby v oblasti sociální péče. Na tuto problematiku je nahlíženo z pozice příslušníků kultury, tedy zaměstnanců organizace. Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky: „Které prvky organizační …more
Abstract:
The initial idea of the diploma thesis is that organizational culture distinguishes one company from another and creates internal organizational climate. The thesis deals with an organizational culture of non-profit organization which provides social services. This dilemma is focused from the position of culture´s members, so the employees of the organization. The aim is to answer the question: „Which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: PhDr. Alena Lubasová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií