Theses 

Marketingová komunikace a brand management regionálních značek – Tereza Šmídová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza Šmídová

Diplomová práce

Marketingová komunikace a brand management regionálních značek

Marketing communication and brand management of regional brands

Anotace: Práce je zaměřena na posouzení komunikace regionální značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Cílem práce je na základě analýzy regionální značky a realizace marketingového výzkumu znalosti značky podat návrhy pro zvýšení efektivity komunikace značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Teoretická část pojednává o řízení značky a marketingové komunikaci. Dále je zde definován pojem region a regionální značka. V další části je provedena analýza regionálních značkových programů na českém trhu a regionální značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. V souvislosti se značkou je představen region Prácheňsko a systém udělování značky a certifikace produktů touto značkou. Závěrem je provedena kritická analýza marketingové komunikace značky a marketingový výzkum, který je zaměřen na zjištění znalosti značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt. V závěrečné části práce jsou podány návrhy, které by měly vést k zefektivnění marketingové komunikace značky a zvýšení povědomí spotřebitelů o této značce.

Abstract: This diploma thesis focuses on regional brand PRÁCHEŇSKO regional product communication and its assessment. The aim of this thesis is to make suggestions to increase the efficiency of communication of the brand PRÁCHEŇSKO regional product through an analysis of this regional brand and a realization of marketing research. The theoretical part deals with the brand and its direction as well as with marketing communication. There is also a definition of terms region and regional brand included. The other part deals with an analysis of regional brand programmes, that are available on the Czech market as well as PRÁCHEŇSKO regional product. The region Prácheňsko and the system of granting a brand and the certification of products through this brand are presented. Finally, a critical analysis of the brand and its marketing communication as well as marketing research that focuses on discovering of the knowledge PRÁCHEŇSKO regional product are given. In the closing part of this thesis, suggestions that should not only lead to increase the efficiency of the brand and its marketing communication but also to increase the consumer awareness are given.

Klíčová slova: hodnota značky, PRÁCHEŇSKO regionální produkt, marketingová komunikace, marketingový výzkum, značka, regionální značka, brand management, region

Keywords: brand management, marketing communication, region, regional brand, PRÁCHEŇSKO regional product, marketing research, brand value, brand

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Marie Hesková
  • Oponent: Monika Harantová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69156

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 02:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz