Theses 

Analýza marketingové komunikace na bankovním trhu a segmentace spotřebitelů v ČR – Michal Jedlička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michal Jedlička

Diplomová práce

Analýza marketingové komunikace na bankovním trhu a segmentace spotřebitelů v ČR

Analysis of Marketing Communication in the Banking Sector and Segmentation of Consumers in the Czech Republic

Anotace: Význam bankovního trhu v moderním světě stále roste a v důsledku navyšující se konkurence je i marketingová komunikace bank čím dál intenzivnější. Diplomová práce se zabývá jak analýzou komunikačních nástrojů bank, vyhodnocením úspěšnosti a srovnáním efektivity jejich komunikace, tak i segmentací a targetingem spotřebitelů bankovních produktů v České republice. Provedení segmentace umožňuje lépe pochopit spotřebitele, vybrat vhodné cílové segmenty a vytvořit tak komunikaci, která je připravená spotřebitelům na míru. V závěru práce je vyhodnocena komunikace bank v souvislosti s vytvořenými segmenty a také jsou formulována doporučení týkající se targetingu jednotlivých segmentů. Veškeré analýzy jsou postaveny na skutečných datech z reálného prostředí.

Abstract: The importance of the banking sector keeps growing in the modern world, and the marketing communication of banks intensifies as competition heightens. The diploma thesis covers not only the analysis of communication tools of banks, evaluation and comparison of the effectivity of their communication, but also segmentation and targeting of consumers of banking products in the Czech Republic. Conducting segmentation helps to understand consumers better, choose suitable target segments and to create tailored communication. At the end of the thesis, the communication of banks is evaluated in relation to the created segments, and recommendations are made about targeting the segments. All analyses in the thesis are based on real data.

Klíčová slova: média, komunikační nástroje, komunikační plánování, marketing, banky, segmentace, marketingová komunikace, bankovní trh, targeting

Keywords: communication tools, communication planning, segmentation, banking sector, banks, marketing, media, marketing communication, targeting

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Květa Olšanová
  • Oponent: Petr Král

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49831


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:54, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz