Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Bachelor's thesis

Relativní a absolutní neplatnost v občanském právu

Relative Voidability and Invalidity in Civil Law
Anotácia:
Loňské vládní schválení návrhu nového občanského zákoníku, připravovaného týmem pod vedením prof. Eliáše, reflektuje neutichající porevoluční snahy o rekodifikaci jednoho ze základních kamenů českého soukromého práva. Za naprosto klíčovou z otázek každé takovéto i potenciálně připravované snahy lze považovat úpravu institutu právních úkonů, resp. jejich „neplatnosti“. Cílem této práce je, ve vazbě …viac
Abstract:
Last year’s approval of the bill of the new Civil Code, prepared by the prof. Eliáš’s team, reflects the after-revolutionary endless endeavor for a re-codification of one of the Czech civil law corner-stones. One of the key questions of any of these alone prepared endeavors is the regulation of legal acts, or better their “invalidity”. The work’s target, in relation to errors of legal acts, is to compare …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedúci: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies