Mgr. Jana Václavíková

Bakalářská práce

Hodnocení expozice a potenciálních rizik na základě míry kontaminace mateřského mléka POPs

Exposure and risk assessment by using of breast milk POPs contamination
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na výpočet chronických denních dávek POPs (PCBs, HCB, HCH, DDT, DDE a DDD) na základě zpětného výpočtu toxikokinetického modelu s využitím dat koncentrací těchto látek v mateřském mléce. Koncentrace POPs mateřského mléka vycházejí z měření biologického monitoringu Státního zdravotního ústavu v ČR v letech 1994 – 2009. Jedná se o nový, dosud nepublikovaný postup využití …více
Abstract:
This bachelors thesis is focused on the calculation of chronic daily intakes of selected POPs (PCBs, HCB, HCH, DDT, DDE and DDD) based on the re-calculation of the toxicokinetic model using of data concentrations in breast milk. Breast milk concentrations of POPs are based on measurements of biological monitoring of the National Health Institute in the Czech Republic in 1994 – 2009. This is a new, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta