Miroslav Majer

Bachelor's thesis

Neplatnosť právneho úkonu

Invalidity of act in law
Abstract:
The aim of this Bachelor`s thesis is to describe and assess the current adjustment of genuine acts and their invalidity. The first chapter is formulated with a view to bring as much information`s about genuine acts to the not interested reader. It offers the very definition of fundamental concepts related to the Civil Code provisions on acts and in the first place, the explanations of their belongings …more
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a zhodnotiť súčasnú úpravu pravých úkonov a ich neplatnosti. Prvá kapitola je formulovaná s cieľom podať čo najobšírnejšie informácie o právnych úkonoch aj nezainteresovanému čitateľovi. Ponúka samotnú definíciu základných pojmov Občianskeho zákonníka súvisiacich s ustanoveniami o právnych úkonoch. V prvom rade vysvetlenia ich náležitostí, a náležitostí a pravidiel …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. Alexandra Štefániková
  • Reader: JUDr. Alena Babišová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK