Miroslav Majer

Bachelor's thesis

Neplatnosť právneho úkonu

Invalidity of act in law
Abstract:
The aim of this Bachelor`s thesis is to describe and assess the current adjustment of genuine acts and their invalidity. The first chapter is formulated with a view to bring as much information`s about genuine acts to the not interested reader. It offers the very definition of fundamental concepts related to the Civil Code provisions on acts and in the first place, the explanations of their belongings …viac
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a zhodnotiť súčasnú úpravu pravých úkonov a ich neplatnosti. Prvá kapitola je formulovaná s cieľom podať čo najobšírnejšie informácie o právnych úkonoch aj nezainteresovanému čitateľovi. Ponúka samotnú definíciu základných pojmov Občianskeho zákonníka súvisiacich s ustanoveniami o právnych úkonoch. V prvom rade vysvetlenia ich náležitostí, a náležitostí a pravidiel …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedúci: JUDr. Alexandra Štefániková
  • Oponent: JUDr. Alena Babišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking