RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.

Disertační práce

Metody studia distribuce a biokoncentrace POPs v terestrickém prostředí

Distribution and bioconcentration of persistent organic pollutants in terestric environment
Anotace:
Dizertační práce se zabývá distribučními procesy v půdách a na rozhraní půda/rostlina/vzduch se zaměřením na transport organických polutantů přes fázová rozhraní a jejich akumulaci v rostlinných tkáních. Úvodní kapitoly stručně diskutují procesy na jednotlivých rozhraních i to, jak jsou ovlivňovány fyzikálně chemickými vlastnostmi jednotlivých látek. Experimentání část popisuje několik studií zaměřených …více
Abstract:
The dissertation thesis is focused on processes affecting distribution and behavior of organic pollutants in soils and on the soil/plant/air interfaces with a special attention to their transport between the phases and accumulation in the plant tissues. The introductory chapters address the individual processes and degrees to which they are driven by physicochemical properties of xenobiotics. The experimental …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. René Kizek, Ph.D., doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta