Yuan Tian

Bakalářská práce

Profitability Assessment of a Selected Company

Profitability Assessment of a Selected Company
Anotace:
The bachelor thesis is focous on the financial analysis of a company in the luggage industry. The main objective of the bachelor thesis is using the finacial analysis methodology to find out the real condition of Samsonite Company from 2008 to 2012and the factors that result in this condition. In the theoretical part, the documents used in financial analysis and the four main financial analysis methods …více
Abstract:
The bachelor thesis is focous on the financial analysis of a company in the luggage industry. The main objective of the bachelor thesis is using the finacial analysis methodology to find out the real condition of Samsonite Company from 2008 to 2012and the factors that result in this condition. In the theoretical part, the documents used in financial analysis and the four main financial analysis methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava