Bc. Petra Škrdlíková

Bachelor's thesis

Specifika komunikace s dětmi se syndromem ADHD na 1.stupni ZŠ

The Specifics of Communication with Children with ADHD in Primary School
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice syndromu ADHD v kontextu komunikace mezi učitelem a žákem na 1. stupni ZŠ. Jejím cílem je popsat, jaké komunikační strategie v souvislosti s neklidem u dětí pedagogové používají, jaké způsoby komunikace hodnotí učitelé jako funkční a při práci pomáhající. Práce vychází z poznatků I.Paclta (2007), I.Drtílkové a O.Šerého (2007) a pojetí neklidu J.Prekopové a Ch …more
Abstract:
The Bachelor's Diploma Thesis deals with the issue of ADHD syndrome in the context of communication between the teacher and the pupil at the primary school. Its aim was to describe the communication strategies that are used by the children educators in connection with restlessness in children; which ways of communication do the teachers judge as effective and helpful in their work. The work is based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2013
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta