Bc. Alexandr Mikuláš

Master's thesis

Analýza projektů předložených v Pardubickém kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013

Analysis of projects submitted in the Pardubice region in the framework of the operational programme environment in the programming period 2007 - 2013
Abstract:
Cílem práce je zhodnotit přínos dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životní prostředí, které byly čerpány v programovacím období 2007-2013 vybranými subjekty v Pardubickém kraji. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje pojmy region, regionální politika, zmiňuje vztah regionální politiky a životního prostředí a jeho vývoj. Je popsán proces projektového cyklu …more
Abstract:
The objective of the work is to assess the effect of subsidies of the Operational Programme Environment in Pardubicky Region in the Czech Republic during the 2007 - 2013 programme cycle. The work consists of two main parts. The first, theoretical, part explains the terms region, regional policy, it mentions the relation of regional policy to the environment and its development. A project lifecycle …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS