Vít JANALÍK

Master's thesis

Politická filosofie N. Machiavelliho

Political philosophy of N. Machiavelli
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá politickou filosofií Niccola Machiavelliho. Pokouší se charakterizovat hlavní myšlenky před-renesančních politických myslitelů, jež reprezentují Dante Alighieri a Marsilius z Padovy, a jejich návaznost a proměnu u Machiavelliho v renesančním období. Detailně se zabývá jeho dvěma zásadními díly, Vladařem a Rozpravy o prvních deseti kniha Tita Livia, a snaží se poukázat …more
Abstract:
This master?s thesis deals with the political philosophy of Niccolo Machiavelli. It attempts to characterize the main ideas of the pre-Renaissance political thinkers, who are represented by Dante Alighieri and Marsilius of Padua, and their continuity and transformation by Machiavelli in the Renaissance period. It deals detailly with its two major works, The Prince and The Discourses on the First Ten …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2015
Accessible from:: 11. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANALÍK, Vít. Politická filosofie N. Machiavelliho. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teaching for Secondary Schools / -Hi-Zsv SŠ