Miroslav MACHALA, DiS.

Bakalářská práce

Vyhodnocení dopadů dopravní nehody s únikem nebezpečné látky

Evaluation of Impact of an Accident Associated with Leakage of Dangerous Substance
Anotace:
Bakalářská práce je věnována oblasti silniční přepravy nebezpečných látek a dopadů do-pravní nehody vozidla přepravujícího nebezpečnou látku. Teoretická část práce se zabývá literární rešerší v oblasti silniční přepravy nebezpečných látek, a to z hlediska právní legislativy a pravidel, která je třeba dodržet při přepravě nebezpečných látek. Praktická část bakalářské práce obsahuje analýzu dopravní …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused to the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) and to the impact of an accident of a vehicle carrying dangerous substance. In the theoretical part there is described knowledge about the carriage of dangerous substances by road following by legal aspects and necessary rules of ADR. In the practical part of the thesis there is analysis of vehicle accidents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHALA, Miroslav. Vyhodnocení dopadů dopravní nehody s únikem nebezpečné látky. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik