Bc. Pavla Kalábová

Diplomová práce

Kombinovaný trénink pacientů s metabolickým syndromem po akutní koronární příhodě: vliv na aerobní kapacitu, krevní tlak a antropometrické parametry

Combined training in patients with metabolic syndrom after acute coronary event: the impact on aerobic capacity, blood pressure and anthropometric parameters
Anotace:
Cílem práce je hodnocení vlivu 2. fáze kardiovaskulární rehabilitace (12 týdenní kombinovaný ambulantní trénink) u pacientů s metabolickým syndromem (MS) po akutní koronární příhodě na antropometrické parametry, hodnoty aerobní kapacity a tělesné výkonnosti a hodnoty krevního tlaku. Studie se zúčastnilo celkem 77 pacientů (18 žen, 59 mužů), kteří byli rozděleni do skupiny s MS [MS (+)] a bez MS [MS …více
Abstract:
The diploma thesis deals with evaluation of the impact of II. phase of cardiovascular rehabilitation in patients with metabolic syndrom (MS) after acute coronary event. The antropometric parameters, aerobic capacity, physical performance and blood pressure are evaluated in 77 patients (18 women, 59 men) who completed 12-weeks of aerobic- resistance training.The results were evaluated in group with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce