Denisa LANGOVÁ

Bachelor's thesis

Cílená regulace teploty po kardiopulmonární resuscitaci

Targeted temperature management after CPR
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o cílené kontrole teploty u pacientů po netraumatické srdeční zástavě, kteří po úspěšné resuscitaci a návratu spontánní cirkulace zůstávají komatózní. Tyto terapeutické postupy jsou již od roku 2005 součástí doporučených postupů poresuscitační péče, i když způsoby provádění a hodnoty cílové teploty prodělaly od této doby určitý vývoj. Teoretická část bakalářské práce …more
Abstract:
This bachelorś thesis deals with targeted temperature management in patients after nontraumatic cardiac arrest, who remain nonresponsive after return of spontaneous circulation. This terapeutic method is part of guidelines for post-resuscitation care since 2005, although the way of performing this procedure and targeted temperature range has undergone some development since that time. Theoretical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Holoubková, DiS., MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LANGOVÁ, Denisa. Cílená regulace teploty po kardiopulmonární resuscitaci. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/