Ing. Ondřej Rosenberg

Bachelor's thesis

Akcie na doručitele

Bearer Shares
Abstract:
Listinné akcie na doručitele skýtají svým vlastníkům značnou míru anonymity a pro svou formu patří v České republice k velmi rozšířeným. Předmětem této bakalářské práce je rozbor právních norem, přijatých v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva, které si kladou za cíl eliminovat negativní důsledky spjaté s jejich existencí. Úvodní kapitola pojednává o obecné právní úpravě cenných papírů …more
Abstract:
Bearer shares in paper form provide to their owners a considerable level of anonymity and they are quite popular in the Czech Republic. The subject of this bachelor thesis is an analysis of the laws that were approved in connection with re-codification of Czech civil law. These laws aim to eliminate the negative impact of bearer shares. The introductory chapter deals with general legal norms of securities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta