Ing. Ondřej Rosenberg

Bachelor's thesis

Akcie na doručitele

Bearer Shares
Anotácia:
Listinné akcie na doručitele skýtají svým vlastníkům značnou míru anonymity a pro svou formu patří v České republice k velmi rozšířeným. Předmětem této bakalářské práce je rozbor právních norem, přijatých v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva, které si kladou za cíl eliminovat negativní důsledky spjaté s jejich existencí. Úvodní kapitola pojednává o obecné právní úpravě cenných papírů …viac
Abstract:
Bearer shares in paper form provide to their owners a considerable level of anonymity and they are quite popular in the Czech Republic. The subject of this bachelor thesis is an analysis of the laws that were approved in connection with re-codification of Czech civil law. These laws aim to eliminate the negative impact of bearer shares. The introductory chapter deals with general legal norms of securities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedúci: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta