Bc. Simona Krupčíková

Master's thesis

Vývoj metody pasivního vzorkování pro monitorování perfluorovaných látek v různých složkách vodního prostředí

Development of a passive sampling method for monitoring perfluorinated compounds in multiple media in the aquatic environment
Abstract:
V této práci je testován nový pasivní vzorkovač na bázi agarosového hydrogelu se silně hydrofilním, vodou smáčitelným, univerzálním sorbentem s reverzní fází pro stanovení a vyhodnocení pasivního vzorkování ve vodě a rybích tkáních pro perfluorované alkylové látky (PFASs). V laboratorních experimentech byly stanoveny difúzní koeficienty PFASs v hydrogelu se sorbentem a bez sorbentu a z nich byly vypočteny …more
Abstract:
In this thesis new agarose hydrogel-based passive sampler with strongly hydrophilic, reversed-phase, water-wettable, all-purpose Oasis sorbent is tested to establish and evaluate passive sampling method for perfluorinated alkyl substances (PFASs) in water and fish tissue. In laboratory experiments, diffusion coefficients of PFASs in the hydrogel with and without sorbent are determined and further used …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
  • Reader: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta